Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje - ČSSD s podporou Zdraví Sport Prosperita

vprogram

Program

pece-o-zdravi

PÉČE O ZDRAVÍ obyvatel Ústeckého kraje

Zdraví je nejcennější co máme. Péče o zdraví je naše priorita, zejména po zkušenostech s C-19

Ústecký kraj je dlouhodobě na posledních místech v základních parametrech zdraví obyvatel. Tuto situaci musíme a UMÍME s našimi odborníky změnit.

Náš cíl

Zajistíme pro obyvatele ÚK nejvyšší možnou odbornou péči o jejich zdraví. Zřídíme v kraji FAKULTNÍ NEMOCNICI. Tím zajistíme pro celý Kraj nejkvalitnější odborníky i péči.

Jak provedeme

Transformujeme Masarykovu nemocnici na Fakultní nemocniciminimálně jedním špičkovým pracovištěm a špičkovými odborníky v každé nemocnici Krajské zdravotní.

Co získáme pro ÚK

 • Získáme několik špičkových fakultních specializovaných pracovišť pro pacienty ÚK v několika spádových nemocnicích ÚK s péčí odpovídající úrovni špičkových pracovišť.
 • Zřízením fakultních nemocnic zvýšíme na maximum úroveň vysokoškolského studia v Kraji
 • Na území Kraje bude probíhat prestižní studium medicíny
 • Zřídíme při velkých zdravotnických zařízení jesle a školky pro zaměstnance nemocnic

Zpracovatelé

MUDr. Miroslav Jiránek dlouholetý ředitel nemocnice v Litoměřicích
MUDr. Jaroslav Krákora dětský lékař Chomutov
MUDr. Klára Pohanková oční lékařka, Masarykova nemocnice v Ústí n/L
MUDr. Ludmila Jakubcová lékařka


vzdelani-obyvatel

VZDĚLÁNÍ obyvatel Ústeckého kraje

Úroveň vzdělání obyvatel Kraje je na posledním  místě v hodnocení krajů v ČR!!!

Bývalá vedení Kraje neomluvitelně selhala!!! 

Náš cíl

Okamžitě po krajských volbách zvýšíme finanční prostředky do školství a ve spolupráci s ostatními zřizovateli škol zlepšíme podmínky pro vzdělávání na všech úrovních. 

Jak provedeme

 • Okamžitě zvýšíme platy všem pracovníkům ve školství minimálně na 130% základní mzdy
 • Posílíme učňovské školství s důrazem na obory požadované trhem práce
 • Podpoříme dostupnost VŠ vzdělávání v každém okrese 

Co změnou získáme

 • Personálně stabilizujeme systém vzdělávání v ÚK, přilákáme odborníky z praxe do škol
 • Zajistíme pro každý okres nějakou formu VŠ vzdělání přímo na území okresu

Zpracovatelé

Ing. Bc. Petr Jakubec MBA odborný  expert na MŠMT
Mgr. Michal Ševcovic ředitel ZŠ Stříbrnická v ÚL
Mgr. Marek Holly středoškolský pedagog v TP
Mgr. David Cihlář, Ph.D. VŠ pedagog UJEP v ÚL


podpora-pohybovych-aktivit

PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT a sportu v ÚK

Ústecký kraj poskytuje na podporu pohybových aktivit svých obyvatel nejméně v celé ČR

Náš cíl

Změníme systém financování sportu. Okamžitě podpoříme sportující mládež, následně i sportující dospělé. Kraj nemá platit profesionály, ale své obyvatele!!!

Jak provedeme

Zásadně změníme cíle podpory sportu a pohybových aktivit v Kraji

 • 90% prostředků vložíme do podpory pohybových aktivit sportující mládeže poskytneme 2.000,- Kč každému registrovanému mládežnickému sportovci v Kraji
 • V dalších letech podpoříme i registrované dospělé částkou 1.000,- Kč, viz stav do 2011

Co získáme změnou financování sportu a pohybových aktivit

 • Do dvou let zdvojnásobíme počet obyvatel ÚK, kteří sportují nebo používají pohybové aktivity pro upevnění zdraví (viz domácí i zahraniční příklady)

Zpracovatelé

MUDr. Klára Pohanková  odborná vedoucí sekce
Mgr. Zdeněk Kubec předseda krajské org. ČUS v ÚK
Mgr. David Cihlář Ph.D. VŠ pedagog na katedře sportu UJEP
Mgr. Petr Holly středoškolský pedagog


bezpecnost

BEZPEČNOST, POŘÁDEK, PRÁVO v Ústeckém kraji

Bezpečí, pořádek a právo je základní potřebou člověka pro jeho spokojený a klidný život. V Kraji jsou města a obce, kde není tato základní potřeba naplňována.

Náš cíl

Zajistíme kombinací důsledného vymáhání práva a prevencí zásadní zlepšení pocitu bezpečí, pořádku pro všechny obyvatele Kraje. Zapojíme do prevence a restrikce města ÚK.

Jak provedeme

Restrikce

 • Ve spolupráci s Policií ČR a Městskými policiemi v obcích a městech Kraje budeme dbát na dodržování zákonů, s rychlým a tvrdým dopadem uplatňováním práva.

Prevence

 • Vytvoříme krajský dotační program pro prevenci kriminality pro malé obce, které nemají možnost získat finanční prostředky z Programu prevence MV.
 • Zjednodušíme administrativní náročnost žádostí na dotaci do programu Prevence kriminality

Zpracovatelé

Ing. Roman Lafek bývalý vyšetřovatel Policie ČR
Mgr. Arnošt Špaček advokát
Mgr. Stanislav Dunaj právník
Ing. Otakar Matouš středoškolský učitel


hospodareni-s-vodou

HOSPODAŘENÍ S VODOU v Ústeckém kraji

Voda je cenná strategická surovina. Cena vody stoupá a bude stoupat.

V Ústeckém kraji máme nejdražší vodu v ČR, my tento stav chceme změnit a ZMĚNÍME.

Náš cíl

Voda je základní potřebou pro život, nesmí být prostředkem pro obohacení.

 • Změníme majetkové poměry ve společnostech zajišťujících distribuci a obchod s vodou.
 • Zásadně snížíme cenu vody pro obyvatele Kraji. 

Jak provedeme

 • Stejným způsobem jako v mnoha městech v ČR, které vrátily hospodaření s vodou do vlastních rukou

Co změnami získáme

 • Ústecký kraj se stane majoritním majitelem sítě vodovodů a kanalizací a bude moci sám efektivně hospodařit s vodou bez potřeby vytvářet vysoké zisky pro podnikatele

Zpracovatelé

Petr Hybner místostarosta Klášterce nad Ohří
 Ing. Petr Benda bývalý poslanec P ČR
Ing. Michal Kasal ekonom, předseda finančního výboru TP
Ing. Kateřina Sýkorová místostarostka Jílové


doprava

DOPRAVA v Ústeckém kraji

Kvalita i kvantita dopravy ovlivňuje každodenní život všech obyvatel Kraje, zásadně ovlivňuje ekonomiku a potenciál Kraje. Doprava musí být dostupná, efektivní, bezpečná a ekologická.

Náš cíl

Změníme dva základní dopravní parametry dopravy v Kraji

 1. Vytvoříme projekty a zajistíme výstavbu obchvatů dopravně přetížených měst a obcí ÚK
 2. Změníme řízení Dopravní společnosti ÚK tak, aby vycházela vstříc potřebám obyvatel ÚK

Jak provedeme

 • Určíme priority pro projektování a výstavbu, naší prioritou je Bílina.
 • Změníme jízdní řády Dopravní společnosti tak, aby vyhovovaly potřebám obyvatel Kraje
 • Zajistíme, aby Dopravní společnost ÚK nediskriminovala venkovské oblasti Kraje

Co změnami získáme

 • Realizací obchvatů zkvalitníme život a ekologii v přetížených městech a obcích Kraje
 • Zajistíme obyvatelům Kraje osobní dopravu dle reálných potřeb obyvatel Kraje

Zpracovatelé

Jan Szanto bývalý člen Rady ÚK
Ing. Jaroslav Sykáček bývalý senátor P ČR
Martin Šanda odborník na dopravu a logistiku


odbornost

ODBORNOST v řízení = PROSPERITA

Jsme experty na ministerstvech, řídíme z pozic náměstků primátorů, starostů, města i obce, řídíme školy, firmy, jsme uznávaní lékaři. Naší odbornost chceme vnést do řízení Kraje. 

Náš cíl

Chceme odborným řízení resortů odpoutat Ústecký kraj od posledních míst ve statistikách v hodnocení krajů v České republice.

 • Podmínka změny - Ústecký kraj musí řídit výhradně odborníci s vysokým kreditem.

Jak provedeme

Klíčové oblasti ÚK musí řídit výhradně uznávaní specialisté z daných oborů.

 • Prioritou jsou lékaři v řízení péče o zdraví a zkušení pedagogové při řízení systémů vzdělávání obyvatel ÚK a zkušení ekonomové pro řízení ekonomických resortů. 

Co získáme řízením ÚK odborníky

 • Každá sekce řízená skutečnými odborníky půjde efektivní cestou
 • Odborné řízení minimalizuje chybná rozhodnutí

Zpracovatelé

MUDr. Jaroslav Krákora lídr kandidátky, bývalý poslanec P ČR
Ing. Bc. Petr Jakubec MBA odborný pracovník na MŠMT
MUDr. Miroslav Jiránek dlouholetý ředitel nemocnice LT
Mgr. Michal Ševcovic náměstek primátora města Ústí n/L


integrace-cizincu

INTEGRACE CIZINCŮ žijících a pracujících v ÚK

Přeshraniční prolínání pracovníků je nezvratným standardem v zemích EU i světa. Je třeba realitu respektovat a vytvářet pro cizince pracující v Kraji efektivní sociální integrační modely

Náš cíl

Zapojit nejen stát, kraj, ale i firmy zaměstnávající cizince do procesu integrace cizinců žijících a pracujících na území Kraje.

 • Cizinec pracující ve firmě v Kraji a žijící v Kraji není nepřítel, ale pomáhá ekonomice, firmě, kraji
 • Integrovaný cizinec je přátelskou osobou, odvádí daně v ČR 

Jak provedeme

 • Budeme podporovat společenskou odpovědnost firem vůči zahraničním pracovníkům
 • Budeme podporovat pořádání zájmových aktivit pro pracující cizince v ČR i majoritní veřejnost 

Co získáme

 • Integrací získáme profit v podobě odvodů, daní a tlumení sociálních problémů s cizinci
 • Spokojený cizinec bude v ÚK pracovat a odvádět daně

Zpracovatelé

Ing. Tran Van Sang  odborník na integraci
MUDr. Hassan Mezian lékař, bývalý senátor PČR
Jan Szanto bývalý člen Rady Ústeckého kraje
MUDr. Ludmila Jakubcová lékařka


kandidatni-listina

Kandidátní listina

poř příjmení, jméno, titul věk nom.str. příslušn. povolání bydliště
1 Krákora Jaroslav MUDr. 64 ČSSD ČSSD dětský lékař, emeritní poslanec PČR Chomutov
2 Jiránek Miroslav MUDr. 63 ČSSD PRO Zdraví lékař, dětský kardiolog,emeritní ředitel nemocnice Litoměřice
3 Jakubec Petr Ing. Bc. MBA 63 ČSSD ČSSD výzkumný prac., emeritní radní ÚK, místostarosta Varnsdorf
4 Benda Petr Ing. 49 ČSSD BEZPP podnikatel, emiritní předseda představenstva Teplice
5 Holly Marek Mgr. 32 ČSSD ČSSD středoškolský učitel Velké Březno
6 Szántó Jan 56 ČSSD ČSSD ředitel obchodní společnosti, emeritní radní ÚK Litoměřice
7 Lafek Roman Ing. 55 ČSSD ČSSD místostarosta města Lom, úředník Lom
8 Hybner Petr Ing. 48 ČSSD ČSSD místostarosta města Klášterec nad Ohří, ředitel Klášterec nad Ohří
9 Pohanková Klára MUDr. 33 ČSSD PRO Zdraví lékařka, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Ústí nad Labem
10 Špaček Arnošt Mgr. 50 ČSSD ČSSD advokát Děčín
11 Ševcovic Michal Mgr. 55 ČSSD PRO Zdraví náměstek primátora Statutárního města Ústí n.L. Ústí nad Labem
12 Vinický Ivan 65 ČSSD ČSSD starosta obce Bystřany Bystřany
13 Tran Van Sang Ing. 35 ČSSD PRO Zdraví ekonom, koordinátor integračních projektů EU Most
14 Mezian Hassan MUDr. 73 ČSSD ČSSD lékař, emeritní senátor PČR Litoměřice
15 Cihlář David Mgr. Ph.D. 43 ČSSD PRO Zdraví vysokoškolský pedagog, fyzioterapeut Ústí nad Labem
16 Fišerová Ivana 49 ČSSD ČSSD úřednice, emeritní místostarostka městkého obvodu Ústí nad Labem
17 Sykáček Jaroslav Ing. 61 ČSSD ČSSD ředitel Městské knihovny, emeritní senátor PČR Rumburk
18 Holata Radek 53 ČSSD ČSSD strojvedoucí Most
19 Štíbr Jan PhDr. 70 ČSSD ČSSD historik umění, emeritní ředitel krajské galerie Litoměřice
20 Skřivanová Michelle Bc. 52 ČSSD ČSSD učitelka Ústí nad Labem
21 Ekrt Tomáš 51 ČSSD PRO Zdraví starosta obce Libčeves, dobrovolný hasič Libčeves
22 Kasal Michal Ing. 49 ČSSD BEZPP předseda Finančního výboru Zastupitelstva Teplice
23 Šanda Martin 45 ČSSD ČSSD zastupitel města České Kamenice, vedoucí dopravy Česká Kamenice
24 Mareš Otakar Ing. 66 ČSSD BEZPP středoškolský učitel Česká Kamenice
25 Sýkorová Kateřina Ing. 36 ČSSD PRO Zdraví místostarostka města Jílové Jílové
26 Houška Tomáš 34 ČSSD ČSSD technik chemické výroby Most
27 Bečvář Jiří 44 ČSSD PRO Zdraví zastupitel obce Libčeves, živnostník Libčeves
28 Udatný Miroslav Mgr. 28 ČSSD ČSSD sociální pracovník Litoměřice
29 Fiksl Lukáš 40 ČSSD ČSSD strojník Křešice
30 Potomský Zdeněk Mgr. 43 ČSSD BEZPP manažer enviromentální společnosti Teplice
31 Mašková Jana 37 ČSSD ČSSD živnostník Žitenice
32 Horák Jaroslav Bc. 42 ČSSD ČSSD vedoucí Střediska městských služeb Děčín Děčín
33 Zemanová Galina 67 ČSSD ČSSD důchodce Bohušovice nad Ohří
34 Dunaj Stanislav Mgr. 47 ČSSD PRO Zdraví radní městské části Ústí nad Labem-Střekov,právník Ústí nad Labem
35 Vrbová Eva 80 ČSSD ČSSD důchodce Most
36 Fikslová Eva 31 ČSSD ČSSD zastupitel obce Křešice Křešice
37 Pražanová Ludmila Ing. 59 ČSSD ČSSD učitelka Varnsdorf
38 Postránský Jan Ing. 43 ČSSD PRO Zdraví ředitel hotelu Ústí nad Labem
39 Mezianová Helena 72 ČSSD ČSSD manažer zdravotnického zařízení Litoměřice
40 Kořínek Milan Ing. 74 ČSSD ČSSD důchodce, emeritní starosta města Šluknov Šluknov
41 Vágner Jaroslav 66 ČSSD ČSSD důchodce Most
42 Neudert Josef 55 ČSSD PRO Zdraví živnostník Cítoliby
43 Haragal Petr 65 ČSSD ČSSD středoškolský pedagog Děčín
44 Bezděk Jiří 36 ČSSD ČSSD člen kontrolního výboru a jednatel společnosti Klášterec nad Ohří
45 Jakubcová Ludmila MUDr. 67 ČSSD ČSSD lékařka Varnsdorf
46 Pohanka Jiří MUDr. 33 ČSSD PRO Zdraví lékař Most
47 Bernášek Jakub 23 ČSSD ČSSD živnostník Ústí nad Labem
48 Holub Hynek 26 ČSSD ČSSD pojišťovací poradce Ústí nad Labem
49 Mašek Pavel 41 ČSSD ČSSD živnostník Žitenice
50 Schmied Rudolf 24 ČSSD ČSSD student Ústí nad Labem
51 Bejbl Milan 68 ČSSD ČSSD důchodce Lovečkovice
52 Seidl Jiří 43 ČSSD ČSSD ředitel výroby Klášterec nad Ohří
53 Bezděková Hana 41 ČSSD ČSSD vedoucí maloobchodní prodejny Ústí nad Labem
54 Linda Josef 65 ČSSD ČSSD důchodce Lom
55 Doležalová Romana Mgr. Bc. 49 ČSSD ČSSD učitelka Varnsdorf
56 Roštejnský Miroslav 65 ČSSD ČSSD důchodce Lom
57 Szántó Jiří 48 ČSSD ČSSD údržbář Litoměřice
58 Vít Pavel Bc. DiS. 57 ČSSD ČSSD úředník ve státní správě Rumburk
59 Ferenc David 20 ČSSD PRO Zdraví strojník Libčeves
60 Hanejko Ondřej 25 ČSSD ČSSD operátor skladu Most

Array ( [namelink] => do zastupitelstva Ústeckého kraje [url] => kraj-ustecky [titlepage] => Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje - ČSSD s podporou Zdraví Sport Prosperita [description] => Seznam kandidátů do krajských voleb pro hnutí Zdraví, Sport, Prosperita. Program hnutí do krajských voleb v Ústí nad Labem. [keywords] => krajské volby, kandidátní listina, program hnutí,Ústecký kraj [languages] => [protocol] => [acturl] => 0 [id] => 54 [virtual] => 1 [access] => 0 ) 1