Program

Naše hnutí má sedm priorit 

 1. Zdraví občanů
 2. Bezpečnost občanů
 3. Vzdělání a vzdělávání občanů
 4. Životní úroveň občanů - Téma zpracováváme
 5. Zdravý životní styl
 6. Životní prostředí, ochrana vody
 7. Sport, prostředek k upevnění zdraví 

Naše hnutí má tři speciální témata 

 1. Podpora zdravotně handicapovaných
 2. Podpora matek samoživitelek
 3. Podpora živnostníků a osob samostatně výdělečně činných - Téma zpracováváme
zdravi
MuDr. Klára Pohanková - MuDr. Klára Pohanková

Zdraví obyvatel

Garantem MUDr. Klára Pohanková

Lékařka, statutární místopředsedkyně hnutí
Masarykova nemocnice v Ústí n/L

 Celosvětová pandemie Covid-19 změnila pořadí mnoha hodnot.

 • Ukázala význam pojmu ZDRAVÍ.
 • Ukázala význam PÉČE o zdraví.
 • Ukázala význam ZDATNOSTI a ODOLNOSTI organizmu.
 • Ukázala význam lékařů a zdravotního personálu
 • Ukázala ale i hloupost a neodbornost lidí, kteří řídí péči o zdraví z pozice politického postavení 

Péče o zdraví obyvatel se prokázala jako nejvýznamnější povinnost státu v péči o občany.

Péči o zdraví občanů ČR musí řídit odborníci a ne političtí diletanti. 

 • První podmínkou kvality zdravotní péče je odpovídající financování českého zdravotnictví. Hodnota financování by měla odpovídat výši financí vyspělých států EU (ČR 7 % HDP, vyspělé státy 12 % HDP)
 • Druhou podmínkou posunu českého zdravotnictví jsou VZDĚLANÍ manažeři s lékařským vzděláním a s ekonomickými zkušenostmi, kteří musí začít řídit naše zdravotnictví.
 • Třetí podmínkou posunu českého zdravotnictví je EFEKTIVNÍ nakládání s prostředky ve zdravotnictví.
 • Poslední podmínkou je kvalita zdravotní péče. Ta jediná je v současné době na odpovídající úrovni. 

Systém řízený odborníky s přiměřeným objemem financí přinese

 1. Jistotu kvalitní a odborné zdravotní péče
 2. Stabilizaci systému na úrovni lékařů a zdravotního personálu
 3. Zkvalitnění péče bez navyšování vstupů

bezpecnost
Mgr. Petr Ptáček - Mgr. Petr Ptáček

Bezpečnost občanů, netolerance nepřizpůsobivých

Garantem Mgr. Petr Ptáček

Vysokoškolský pedagog, právník
Lídr kandidátky hnutí v Chebu 

Jsme poctivě pracující občané, kteří dodržují zákony a pravidla.

Dodržování zákonů a pravidel všemi občany považujeme za základ pocitu bezpečí, který vnímáme po péči o zdraví jako jeden ze základních pilířů klidného a spokojeného života.

Zajištění bezpečnosti občanů považujeme i za základní povinnost státu vůči svým občanům. 

Český stát řeší akceptovatelně situaci s osobami zásadně porušujícími zákony a pravidla.

Český stát ale zásadně selhává ve vymáhání práva u nepřizpůsobivých, které dokonce v řadě případů zvýhodňuje a podporuje a umožňuje jim nedodržovat normy slušného občanského soužití.

S přístupem státu k nepřizpůsobivým zásadně nesouhlasíme a chceme stav napravit. 

Situace s nepřizpůsobivými je legislativně neřešitelným problémem pro obce, města a kraje. Základ problému musí nastavit stát. Stát musí vytvořit odvážnou a efektivní koncepci. 

Cíl koncepce řešení problematiky nepřizpůsobivých:

 • Okamžitě přijmout legislativní kroky vedoucí k vytvoření silného tlaku na všechny, kteří nedodržují pravidla a normy slušného občanského soužití.
 • Okamžitě poskytnout z úrovně státu, krajům, městům a obcím takovou legislativu, která dokáže v místních podmínkách řešit konkrétní pochybení nepřizpůsobivých. 

Konkrétní návrh opatření pro vládu ČR

 1. Opatření, která ochrání na životě a majetku obyvatele ČR, kteří dodržují zákony, pracují a z jejichž daní je financován zdravotní a sociální systém
 2. Zavedení sady nových zákonů, které budou tvrdě a transparentně snižovat kriminalitu (návrh sady principů efektivních zákonů máme připraven)
 3. Ukončení jakéhokoliv zvýhodňování všech skupin nedodržující pravidla na úkor ostatního obyvatelstva
 4. Zásadně změnit parametry vyplácení sociálních dávek a podpory v hmotné nouzi, které dnes umožňují celoživotní bezpracný parazitní styl života některým nepřizpůsobivým na úkor majority
 5. K okamžitému zrušení veškeré státní podpory některým tzv. „neziskovým“ organizacím, které si ze zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů udělaly skvělý byznys
 6. Okamžité zastavení vyplácení veškerých dávek osobám, které jak-koli nesplňují podmínky pro vyplácení dávek
 7. Významně zvýšit kontrolu všech vyplácených dávek

vzdelani
Mgr. Richard Matiašek - Mgr. Richard Matiašek

Vzdělání a vzdělávání občanů

Garantem Mgr. Richard Matiašek

člen Rady města Ústí nad Labem
pedagog, fotograf 

Systém vzdělání a vzdělávání v České republice nemá aktuálně kvalitu a nemá finance. 

Systém vzdělání je dlouhodobě zanedbávanou oblastí naší společnosti. Politické strany před volbami deklarují vzdělání jako NÁRODNÍ PRIORITU. Po volbách přechází „priorita“ na druhou kolej a ministrem školství se stává neschopná figurka…. 

V našem hnutí máme odbornost pro okamžitou změnu systému školství a vzdělávání. 

Změny zahájíme těmito základními kroky:

 1. Okamžitě navýšíme finanční prostředky učitelům.
  Učitelé jsou dlouhodobě podfinancováni.
  Učitelé mají nejmenší průměrný plat ze všech VŠ vzdělaných lidí. 
 2. Výši platů pedagogů nastavíme na 130% průměrného platu.
  Bez kvalitně zaplacených pedagogů nebude systém vzdělávání NIKDY FUNGOVAT. 

Okamžitě změníme systém výuky v českých školách

 1. Zastavíme biflování telefonních seznamů
 2. Budeme vzdělávat podle moderních trendů 

Kvalita vzdělání je v současném světě rozhodujícím ukazatelem ÚSPĚŠNOSTI. Chceme-li být úspěšní, musíme změnit systém vzdělávání. 

Systém vzdělání musí být moderní. Učitelé musí být dobře zaplaceni


zivotniStyl

Zdravý životní styl

Garantem Sabina Langrová

Specialistka v tématice zdravého životního stylu 

WHO definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody.

Zdravý životní styl vede každého člověka ke stavu tělesné duševní a sociální pohody

Naším politickým cílem je

 • Přesvědčit maximální počet lidí, že aktivní komplexní péče o zdraví je nejlepším rozhodnutím každého člověka
 • Přesvědčit maximální počet lidí, že pečovat komplexně o své zdraví stojí za to.
 • Přesvědčit maximální počet lidí, péčí o zdraví významně zlepší mnoho parametrů života každého člověka

Naší cílem a snahou je popsat jednoduchým způsobem základní principy zdravého životního stylu a názorně ukázat, že komplexní aktivní péče o své zdraví je správné rozhodnutí a že stojí za to, se o své zdraví starat.

Základní stavební kameny našeho programu péče o zdraví – zdravý životní styl

 1. Péče o vlastní tělo
  • Správná výživa
  • Správná strava
  • Pravidelná pohybová aktivita
  • Dostatečný odpočinek
  • Zvládání stresových situací
 2. V rovině emocionální
  • Pozitivní vnímání sama sebe
  • Otevřenost vlastní kreativitě
  • Vnitřní klid
 3. V rovině péče o mysl
  • Smát se, intenzivně prožívat štěstí
  • Dávat ostatním radost, štěstí
  • Umět odpouštět

Zdravý životní styl je základem spokojeného a klidného života. Na našich webových stránkách se budeme ve spojení s odborníky tématu věnovat a budeme informovat o novinkách a inovacích v tématu.


prostredi
Ing. arch. Zdeněk Šťastný - Ing. arch. Zdeněk Šťastný

Zdravé životní prostředí, ochrana vody

Garantem Ing. arch. Zdeněk Šťastný

architekt
odborník na životní prostředí

Zdravé životní prostředí je základní podmínkou zdravého života. Péči o zdravé životní prostředí vnímáme jako jednu z našich priorit, ale odmítáme demagogická, vědecky nepodložená řešení ekologických aktivistů a nátlakových ekologických skupin. 

Za současné nejvýznamnější téma péče o životní prostředí považujeme zvládnutí oteplování planety, které má z pohledu Země jako planety prokazatelně cyklický charakter a opakuje se v historii země již počtvrté.

Zastáváme vědecky ověřený fakt, že v dobách meziledových nebyl na pólech led. K tomuto stavu zřejmě planeta Země směřuje, cyklicky směřuje.

Pokud tyto cykly nikdo nezastavil v minulých tisíciletích, asi trend oteplení nezastaví ani současní eko-aktivisté. 

Sucho a nedostatek vody se postupně stává v našich zeměpisných šířkách skutečností a bude skutečností a součástí našeho života. 

Chceme se na sucho aktivně připravovat, chceme realizovat a převzít osvědčené a funkční zkušenosti ze zemí, ve kterých je sucho a nedostatek vody součástí každodenního života (Izrael, USA, Emiráty, apod.)

Řada dalších zemí, mimo výše uvedených, řeší situaci s nedostatkem vody dlouhodobě a úspěšně. Řada států vytvořila funkční systémy péči o vodu, které umožňují život téměř v poušti. 

Na úrovni České republiky chceme vybrat to nejlepší a nejosvědčenější z boje se suchem z naší historie a propojit s nejúspěšnějšími postupy ze světa. 

A zdůrazňujeme. Všechny úspěšné systémy boje se suchem byly vytvořeny v zemích, které se naučily se suchem žít. Jejich modely péče o vodu byly vytvořeny bez eko-aktivistů a eko-lobbistů.


sport
Mgr.Zdeněk Kubec - Mgr.Zdeněk Kubec

Sport, prostředek k upevnění zdraví

Garantem Mgr. Zdeněk Kubec

bývalý reprezentant a reprezentační trenér
předseda hnutí 

Sport je vlastně tím, co nás do politiky vtáhlo. Na samém začátku nám vadilo, jak politici o sportu lžou, jak říkají, že sport je ta správná aktivita pro mládež, jak říkají, jak se sport mládeže musí podporovat. A výsledek, téměř nula… 

Naše priorita - podpora pohybových aktivit mládeže, ale i dospělých 

Naší prioritou byla vždy podpora pohybových aktivit mládeže.

Pandemie Covit-19 ukázal nutnost existence zdatnosti a odolnost organizmu zejména u dospělých. Stát musí začít podporovat nově i pohybové aktivity DOSPĚLÝCH. 

Pandemie Covid-19 ukázala, jak důležitá je ZDATNOST ORGANIZMU nejen mládeže.

 1. Pohybové aktivity mládeže byly, jsou a budou naším dlouhodobým hlavním cílem. 
 2. Dnes chceme změnit pohled státu i obcí na podporu pohybových aktivit DOSPĚLÝCH, kteří pečují pohybem o své zdraví. 
 3. Dalším naším cílem je přivést k pravidelným pohybovým aktivitám i DOSPĚLÉ, ideálně rodiče dětí. 
 4. Sportující rodič je nejpřirozenějším vzorem pro mládež, já a táta a máma sportujeme, sportovat je správné a normální. 

Navrhujeme model podpory pohybových aktivit, který financuje přednostně mládež, ale pomáhá i dospělým, pro které by se měl pohyb stát přirozenou součástí péče o své zdraví. 

Navrhujeme

70 % podpory pro mládež

30 % podpory pro dospělé 

Navrhujeme další cílové systémové podpory sportu státem, kraji, městy a obcemi

 • Navrhujeme podporu provozu a údržby sportovních zařízení.

Navrhujeme obdobný model podpory provozu a údržby sportovních zařízení státem jako je běžný u kulturních zařízení.

 • Navrhneme zákonné úpravy, aby na provoz sportovních zařízení v majetku sportovních spolků mohly přispívat kraje, města a obce.
 • Navrhneme zásadní zjednodušení příspěvků pro sportovní organizace, viz 20 stran podkladů v programu Můj klub apod.

hendikepovani
Roman Musil - Roman Musil

Podpora handicapovaných

Garantem Roman Musil

pětinásobný paralympijský vítěz, mnohonásobný medailista MS, ME
vlajkonoš paralympiáda Athény
odborník na život, podporu a začleňování handicapovaných 

Česká republika deklaruje ve všech vládních a jiných programových dokumentech vstřícnost k handicapovaným a podporu handicapovaných.

Realita je ve většině případů naprosto odlišná. Proklamované programy jsou minimálně ekonomicky naplněny a pro většinu handicapovaných jsou pro složitost tyto programy nedostupné 

Handicapovaní spoluobčané jsou skupinou obyvatel, která většinou není schopna se odpovídajícím způsobem bránit. Mnohé instituce toho značně zneužívají. 

 1. Našim prvním cílem je zapojovat handicapované spoluobčany do běžného, co nejvíce aktivního života, pokud to jejich postižení umožňuje.
 2. Našim druhým cílem je vytvářet pro handicapované spoluobčany podmínky pro zapojování se do běžného života – chráněné dílny, další podmínky pro uplatnění.
 3. Našim třetím cílem je poskytovat handicapovaným důstojné ekonomické podmínky k životu, včetně podpory osob, které se o handicapované spoluobčany starají 

Navrhujeme vytvořit jednoduchý, naprosto transparentní model podpory:

 1. Exaktně definovanou celkovou částkou pro podporu handicapovaných spoluobčanů v ČR
 2. Přesně definované oblasti podpory pro skupiny handicapovaných spoluobčanů v závislosti na kvalifikaci postižení 

Našim cílem je zapojení všech handicapovaných do běžného, pokud možno co nejvíce plnohodnotného života. 

Našim cílem není být nejlepší ve svém oboru na světě. Ale Roman Musil  ukázal, že i toto je možné.


samozivitelky
MuDr. Klára Pohanková -

Podpora matek samoživitelek

Garantem MUDr. Klára Pohanková

Lékařka, statutární místopředsedkyně hnutí
Masarykova nemocnice v Ústí n/L 

Matky samoživitelky jsou tématem, které všichni znají, všichni si umí představit reálné problémy matek samoživitelek, všichni vyjadřují matkám samoživitelkám podporu, ale tím stát a společnost reálně končí s pomocí matkám samoživitelkám.

Matky samoživitelky mají opravdovou oporu jen u několika dobrovolných spolků, které založily většinou právě matky samoživitelky. Ale zde končí podpora jen v radách a odkazech.

Navrhujeme zásadní změnu podpory matek samoživitelek v rovině:

 1. Zdrojů ekonomické podpory pro matky samoživitelky
 2. Vymahatelnosti podpory pro matky samoživitelky

1. Zdroje podpory.

Matka samoživitelka je jednoduše a přesně definovatelný subjekt pečující o nezletilé dítě, děti, bez ekonomické spoluúčasti partnera, otce dítěte.

Navrhujeme přesně definovanou pomoc státu pro matky samoživitelky závislou na počtu dětí v péči matky samoživitelky.

Zdroje finanční podpory pro maty samoživitelky

 1. z lukrativních podpor státu osobám, které nepracují, nepracovaly a pracovat nikdy nebudou
 2. z lukrativních podpor státu tzv. neziskových organizací, které mají svůj předmět činnosti založen na tzv. podpoře těch, co nepracují a pracovat nebudou
 3. matky samoživitelky musí být pro stát významně větší prioritou než osoby, které nepracují

 2. Vymahatelnosti podpory pro matky samoživitelky

Stát musí poskytnout matce samoživitelce OKAMŽITOU podporu v okamžiku, kdy zůstane matka sama na péči o nezletilé děti.

Stát musí umět následně vymoci finanční prostředky na osobě, která se má dle platné legislativy na spolufinancování výchovy dětí podílet.

Pokud se nepodaří částku státu vymoci, musí být stát plátcem podpory matce samoživitelce

Array ( [namelink] => Program [url] => program [titlepage] => Program [description] => [keywords] => [languages] => [protocol] => [acturl] => 0 [id] => 36 [virtual] => 1 [access] => 0 ) 1